โปรโมชั่นสุดค้มของเดือนชุดที่ 2 Kardinal Stick V.1

RELX BKK TH ประกาศรายละเอียด

โปรโมชั่นชุดที่ 2 Kardinal Stick V.1

ซื้อน้ำยารุ่นเก่า ได้เครื่องรุ่นใหม่ไปลองเลยฟรีๆ

วันนี้ -วันสิ้นสุดโปรโมชั่น 30 NOV 2021

——

ซื้อน้ำยา KS V.1

*12กล่อง

ได้ของแถม

+ks kurve device *1

+ks kurve pod *1

+ส่ง DHL ฟรี